Voor Industrial Insurance Group Belgium NV is elke klacht een gelegenheid om de kwaliteit van haar diensten en producten te evalueren.

Indien nodig kunt u echter ook een beroep doen op onze dienst klachtenmanagement:

  • per telefoon: (+32) (0) 476 882 188
  • per e-mail: info@industrialinsurancegroup.eu
  • per post: Dienst Klachtenmanagement Industrial Insurance Belgium NV, Louizalaan 85, B- 1050 Bussel

Wanneer het antwoord van onze dienst klachtenmanagement u niet volledig tevreden stelt, dan hebt u bovendien het recht om een beroep te doen op de Ombudsman van de Verzekeringen (de MeeuÌ‚ssquare 35 te 1000 Brussel – Tel. 02/547.58.71 – www.ombudsman.as).

Dit is een onafhankelijke ombudsdienst die verzekeringsgeschillen behandelt.